درخواست واگذاري انشعاب آب
  • تمامي اطلاعات کاربر نزد شرکت آب و فاضلاب روستايي محفوظ مي باشد.
  • براي آبادي هاي داراي سيستم فاضلاب، فروش انشعاب آب به منزله ي فروش انشعاب فاضلاب نيز مي باشد.
اطلاعات فردي
نام * نام خانوادگي *
نام پدر*شماره شناسنامه*
کدملي * کدپستي
تلفن همراه * تلفن ثابت *
آدرس*
تاريخ تولد
اطلاعات ملکي
عرصه * عيان *
شهرستان شماره اشتراک همسايه
نام آبادی *
فایل ها و اسناد
تعهدنامه اوليه تعهدنامه_اوليه

کارت ملي مالک *
شناسنامه مالک *
سند مالکيت *
وکالت نامه
پايانکار/پروانه ساخت/نامه فرمانداري/بخشداري
مستندات تخفيف
تعهدنامه اوليه
طرح هادي
تائيديه کدپستي
  • خواهشمند است فایل ها با حجم کمتر از یک مگابایت باشد
  • فرمت های مورد قبول عبارتند از: .jpg , .png , .bmp , .pdf , .doc , .docx
در صورتیکه قصد دارید از طریق پیامک، از سیر مراحل بررسی درخواست خود مطلع شوید، شماره همراه خود را وارد نمائید
توضیحات متقاضی
قوانین و مقررات را مطالعه و مفاد مندرج در تعهدنامه را قبول دارم
تصویر امنیتی Captcha