راهنماي ورود
قابل توجه مشترکين محترم

جهت ورود به سامانه امورمشترکين آب و فاضلاب، از شناسائي اشتراک (مندرج بر روي قبض آب) به عنوان نام کاربري و از کدملي خود به عنوان رمز عبور استفاده فرمائيد.
ورود به سیستم
*
*
* Captcha